ThaiRoute.com

เส้นทางและผู้ให้บริการ

เส้นทาง: ยะลา - กรุงเทพฯ
       
ลำดับ
ชื่อจังหวัด
สถานี
ระยะเวลาจากต้นทาง
1
ยะลา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยะลา
2
สงขลา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.จะนะ
0 ชั่วโมง  
3
สงขลา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
2 ชั่วโมง  
4
พัทลุง
จุดจอดดอนยอ
0 ชั่วโมง  
5
พัทลุง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
0 ชั่วโมง  
6
นครศรีธรรมราช
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
0 ชั่วโมง  
7
กรุงเทพมหานคร
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
13 ชั่วโมง  
8
กรุงเทพมหานคร
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
14 ชั่วโมง  
       
       

© 2006 - 2007 บริษัท ไทยรูท ดอทคอม จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ วิธีการจองและชำระเงิน | เงื่อนไขและข้อกำหนด
  Call Center 02 269 6999