ThaiRoute.com

เส้นทางและผู้ให้บริการ

เส้นทาง: ขอนแก่น-พิษณุโลก (ป.2)
       
ลำดับ
ชื่อจังหวัด
สถานี
ระยะเวลาจากต้นทาง
1
ขอนแก่น
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(ป.2)
2
ขอนแก่น
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
1 ชั่วโมง  15 นาที
3
ชัยภูมิ
จุดจอด อ.คอนสาร
1 ชั่วโมง  50 นาที
4
เพชรบูรณ์
จุดจอดห้วยสนามทราย
3 ชั่วโมง  
5
เพชรบูรณ์
จุดจอด อ.น้ำหนาว
3 ชั่วโมง  20 นาที
6
เพชรบูรณ์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก
3 ชั่วโมง  30 นาที
7
เพชรบูรณ์
จุดจอดแคมป์สน
5 ชั่วโมง  
8
เพชรบูรณ์
จุดจอดเข็กน้อย
5 ชั่วโมง  20 นาที
9
พิษณุโลก
จุดจอดบ้านแยง
5 ชั่วโมง  30 นาที
10
พิษณุโลก
จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์
5 ชั่วโมง  40 นาที
11
พิษณุโลก
จุดจอดวังทอง
5 ชั่วโมง  50 นาที
12
พิษณุโลก
สถานีขนส่งผุ้โดยสาร จ.พิษณุโลก(2)
5 ชั่วโมง  50 นาที
13
พิษณุโลก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
6 ชั่วโมง  
       
       

© 2006 - 2007 บริษัท ไทยรูท ดอทคอม จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ วิธีการจองและชำระเงิน | เงื่อนไขและข้อกำหนด
  Call Center 02 269 6999