ThaiRoute.com

เส้นทางและผู้ให้บริการ

เส้นทาง: ภูเก็ต - สุไหงโกลก
       
ลำดับ
ชื่อจังหวัด
สถานี
ระยะเวลาจากต้นทาง
1
ภูเก็ต
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
2
ภูเก็ต
จุดจอดอนุสาวรีย์
0 ชั่วโมง  15 นาที
3
ภูเก็ต
จุดจอดตลาดเมืองถลาง
0 ชั่วโมง  
4
ภูเก็ต
จุดจอด อ.ถลาง
0 ชั่วโมง  
5
ภูเก็ต
ป้อมตำรวจเมืองใหม่
0 ชั่วโมง  
6
ภูเก็ต
ด่านตรวจท่าฉัตรไชย
0 ชั่วโมง  
7
พังงา
จุดจอดโชครุ่งทวีทัวร์ ต.โคกกลอย
0 ชั่วโมง  
8
พังงา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา
0 ชั่วโมง  
9
พังงา
จุดจอดโชครุ่งทวีทัวร์ อ.ทับปุด
0 ชั่วโมง  
10
กระบี่
จุดจอด อ.อ่าวลึก
0 ชั่วโมง  
11
กระบี่
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่
0 ชั่วโมง  
12
กระบี่
จุดจอด อ.เหนือคลอง
0 ชั่วโมง  
13
กระบี่
จุดจอด อ.คลองท่อม
0 ชั่วโมง  
14
กระบี่
จุดจอดลิกไนท์
0 ชั่วโมง  
15
กระบี่
ห้วยน้ำขาว
0 ชั่วโมง  
16
กระบี่
คลองพล
0 ชั่วโมง  
17
กระบี่
ทรายขาว
0 ชั่วโมง  
18
ตรัง
ควรกุน
0 ชั่วโมง  
19
ตรัง
คลองชี
0 ชั่วโมง  
20
ตรัง
นาวง
0 ชั่วโมง  
21
ตรัง
ต้นโพธิ์
0 ชั่วโมง  
22
ตรัง
จุดจอดแยกอันดามัน
0 ชั่วโมง  
23
ตรัง
บริษัทศรีตรัง (หน้าบขส.ตรัง)
0 ชั่วโมง  
24
ตรัง
บ้านนาโยง
0 ชั่วโมง  
25
พัทลุง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
0 ชั่วโมง  
26
สงขลา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
0 ชั่วโมง  
27
สงขลา
สำโรง
0 ชั่วโมง  
28
สงขลา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.จะนะ
0 ชั่วโมง  
29
สงขลา
จุดจอด อ.เทพา
0 ชั่วโมง  
30
ปัตตานี
จุดจอดแยกดอนยาง
0 ชั่วโมง  
31
ปัตตานี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี
0 ชั่วโมง  
32
ปัตตานี
พระพุฒ
0 ชั่วโมง  
33
นราธิวาส
จุดจอด อ.ยะหริ่ง
0 ชั่วโมง  
34
นราธิวาส
จุดจอดกะลาพอ
0 ชั่วโมง  
35
นราธิวาส
จุดจอดปาลัส
0 ชั่วโมง  
36
นราธิวาส
จุดจอดสายบุรี
0 ชั่วโมง  
37
นราธิวาส
จุดจอดต้นไทร
0 ชั่วโมง  
38
นราธิวาส
จุดจอด อ.บาเจาะ
0 ชั่วโมง  
39
นราธิวาส
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นราธิวาส
0 ชั่วโมง  
40
นราธิวาส
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุไหงโกลก
0 ชั่วโมง  
       
       

© 2006 - 2007 บริษัท ไทยรูท ดอทคอม จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ วิธีการจองและชำระเงิน | เงื่อนไขและข้อกำหนด
  Call Center 02 269 6999