ThaiRoute.com

เส้นทางและผู้ให้บริการ

เส้นทาง: ภูเก็ต - สุไหงโกลก
       
ลำดับ
ชื่อจังหวัด
สถานี
ระยะเวลาจากต้นทาง
1
ภูเก็ต
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
2
ภูเก็ต
จุดจอดอนุสาวรีย์
0 ชั่วโมง  15 นาที
3
ภูเก็ต
จุดจอดตลาดเมืองถลาง
0 ชั่วโมง  30 นาที
4
ภูเก็ต
จุดจอด อ.ถลาง
0 ชั่วโมง  40 นาที
5
ภูเก็ต
ป้อมตำรวจเมืองใหม่
0 ชั่วโมง  
6
ภูเก็ต
ด่านตรวจท่าฉัตรไชย
0 ชั่วโมง  50 นาที
7
พังงา
จุดจอดโชครุ่งทวีทัวร์ ต.โคกกลอย
0 ชั่วโมง  55 นาที
8
พังงา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา
1 ชั่วโมง  
9
พังงา
จุดจอดโชครุ่งทวีทัวร์ อ.ทับปุด
1 ชั่วโมง  10 นาที
10
กระบี่
จุดจอด อ.อ่าวลึก
1 ชั่วโมง  30 นาที
11
กระบี่
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่
2 ชั่วโมง  30 นาที
12
กระบี่
จุดจอด อ.เหนือคลอง
2 ชั่วโมง  35 นาที
13
กระบี่
จุดจอด อ.คลองท่อม
2 ชั่วโมง  40 นาที
14
กระบี่
จุดจอดลิกไนท์
3 ชั่วโมง  
15
กระบี่
ห้วยน้ำขาว
3 ชั่วโมง  20 นาที
16
กระบี่
คลองพล
3 ชั่วโมง  40 นาที
17
กระบี่
ทรายขาว
4 ชั่วโมง  
18
ตรัง
ควรกุน
4 ชั่วโมง  20 นาที
19
ตรัง
คลองชี
4 ชั่วโมง  30 นาที
20
ตรัง
นาวง
4 ชั่วโมง  40 นาที
21
ตรัง
ต้นโพธิ์
4 ชั่วโมง  45 นาที
22
ตรัง
จุดจอดแยกอันดามัน
4 ชั่วโมง  50 นาที
23
ตรัง
บริษัทศรีตรัง (หน้าบขส.ตรัง)
5 ชั่วโมง  
24
ตรัง
บ้านนาโยง
5 ชั่วโมง  30 นาที
25
พัทลุง
จุดจอดคลองหมวย
5 ชั่วโมง  45 นาที
26
พัทลุง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
6 ชั่วโมง  
27
สงขลา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
7 ชั่วโมง  
28
สงขลา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
8 ชั่วโมง  5 นาที
29
สงขลา
สำโรง
8 ชั่วโมง  
30
สงขลา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.จะนะ
8 ชั่วโมง  20 นาที
31
สงขลา
จุดจอด อ.เทพา
8 ชั่วโมง  29 นาที
32
ปัตตานี
จุดจอดแยกดอนยาง
9 ชั่วโมง  
33
ปัตตานี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี
9 ชั่วโมง  30 นาที
34
ปัตตานี
พระพุฒ
10 ชั่วโมง  
35
นราธิวาส
จุดจอด อ.ยะหริ่ง
10 ชั่วโมง  10 นาที
36
นราธิวาส
จุดจอดกะลาพอ
10 ชั่วโมง  25 นาที
37
นราธิวาส
จุดจอดปาลัส
10 ชั่วโมง  44 นาที
38
นราธิวาส
จุดจอดสายบุรี
10 ชั่วโมง  55 นาที
39
นราธิวาส
จุดจอดต้นไทร
11 ชั่วโมง  10 นาที
40
นราธิวาส
จุดจอด อ.บาเจาะ
11 ชั่วโมง  20 นาที
41
นราธิวาส
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นราธิวาส
11 ชั่วโมง  30 นาที
42
นราธิวาส
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุไหงโกลก
12 ชั่วโมง  
       
       

© 2006 - 2007 บริษัท ไทยรูท ดอทคอม จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ วิธีการจองและชำระเงิน | เงื่อนไขและข้อกำหนด
  Call Center 02 269 6999