ThaiRoute.com

เส้นทางและผู้ให้บริการ

เส้นทาง: พิษณุโลก-ขอนแก่น (ป.2)
       
ลำดับ
ชื่อจังหวัด
สถานี
ระยะเวลาจากต้นทาง
1
พิษณุโลก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
2
พิษณุโลก
สถานีขนส่งผุ้โดยสาร จ.พิษณุโลก(2)
0 ชั่วโมง  15 นาที
3
พิษณุโลก
จุดจอดวังทอง
0 ชั่วโมง  
4
พิษณุโลก
จุดจอดค่ายสฤษดิ์
0 ชั่วโมง  
5
พิษณุโลก
จุดจอดบ้านแยง
1 ชั่วโมง  15 นาที
6
พิษณุโลก
จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์
0 ชั่วโมง  
7
เพชรบูรณ์
จุดจอดเข็กน้อย
0 ชั่วโมง  
8
เพชรบูรณ์
จุดจอดแคมป์สน
0 ชั่วโมง  
9
เพชรบูรณ์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก
2 ชั่วโมง  
10
เพชรบูรณ์
จุดจอด อ.น้ำหนาว
0 ชั่วโมง  
11
เพชรบูรณ์
จุดจอดห้วยสนามทราย
0 ชั่วโมง  
12
ขอนแก่น
จุดจอบบ้านหนองแห้ว
0 ชั่วโมง  
13
ชัยภูมิ
จุดจอด อ.คอนสาร
0 ชั่วโมง  
14
ขอนแก่น
จุดจอดบ้านหัน
0 ชั่วโมง  
15
ขอนแก่น
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
4 ชั่วโมง  15 นาที
16
ขอนแก่น
จุดจอดบ้านโคกสูง
0 ชั่วโมง  
17
ขอนแก่น
จุดจอดบ้านสัมพันธ์
0 ชั่วโมง  
18
ขอนแก่น
จุดจอดตลาดหนองแก
0 ชั่วโมง  
19
ขอนแก่น
จุดจอดนาเพียง
0 ชั่วโมง  
20
ขอนแก่น
จุดจอดบ้าน48-50-52
0 ชั่วโมง  
21
ขอนแก่น
จุดจอด อ.หนองเรือ
0 ชั่วโมง  
22
ขอนแก่น
แยก อ.ภูเวียง
0 ชั่วโมง  
23
ขอนแก่น
จุดจอดดอนโมง
0 ชั่วโมง  
24
ขอนแก่น
จุดจอดบ้านหนองบัว
0 ชั่วโมง  
25
ขอนแก่น
จุดจอดบ้านฝาง
0 ชั่วโมง  
26
ขอนแก่น
จุดจอดนาหนองทุ่ม
0 ชั่วโมง  
27
ขอนแก่น
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(ป.2)
6 ชั่วโมง  
       
       

© 2006 - 2007 บริษัท ไทยรูท ดอทคอม จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ วิธีการจองและชำระเงิน | เงื่อนไขและข้อกำหนด
  Call Center 02 269 6999