ThaiRoute.com

เส้นทางและผู้ให้บริการ

เส้นทาง: เชียงใหม่ - พิษณุโลก
       
ลำดับ
ชื่อจังหวัด
สถานี
ระยะเวลาจากต้นทาง
1
เชียงใหม่
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2
ลำพูน
จุดจอดแยกดอยติ
0 ชั่วโมง  25 นาที
3
ลำปาง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
1 ชั่วโมง  25 นาที
4
แพร่
จุดจอด อ.เด่นชัย
2 ชั่วโมง  45 นาที
5
อุตรดิตถ์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์
3 ชั่วโมง  40 นาที
6
พิษณุโลก
สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก
5 ชั่วโมง  20 นาที
       
       

© 2006 - 2007 บริษัท ไทยรูท ดอทคอม จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ วิธีการจองและชำระเงิน | เงื่อนไขและข้อกำหนด
  Call Center 02 269 6999