ThaiRoute.com

เส้นทางและผู้ให้บริการ

เส้นทาง: สุไหงโกลก - ภูเก็ต
       
ลำดับ
ชื่อจังหวัด
สถานี
ระยะเวลาจากต้นทาง
1
นราธิวาส
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุไหงโกลก
2
นราธิวาส
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นราธิวาส
1 ชั่วโมง  
3
นราธิวาส
จุดจอด อ.บาเจาะ
1 ชั่วโมง  30 นาที
4
นราธิวาส
จุดจอดต้นไทร
1 ชั่วโมง  40 นาที
5
ปัตตานี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สายบุรี
1 ชั่วโมง  50 นาที
6
ปัตตานี
จุดจอดปาลัส
2 ชั่วโมง  10 นาที
7
นราธิวาส
จุดจอด อ.ยะหริ่ง
2 ชั่วโมง  15 นาที
8
นราธิวาส
จุดจอดกะลาพอ
2 ชั่วโมง  20 นาที
9
ปัตตานี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี
2 ชั่วโมง  30 นาที
10
ปัตตานี
จุดจอดแยกดอนยาง
3 ชั่วโมง  
11
ปัตตานี
พระพุฒ
3 ชั่วโมง  20 นาที
12
สงขลา
จุดจอด อ.เทพา
3 ชั่วโมง  40 นาที
13
สงขลา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.จะนะ
3 ชั่วโมง  50 นาที
14
สงขลา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
4 ชั่วโมง  
15
สงขลา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
5 ชั่วโมง  
16
พัทลุง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
6 ชั่วโมง  
17
พัทลุง
จุดจอดคลองหมวย
6 ชั่วโมง  20 นาที
18
ตรัง
บริษัทศรีตรัง (หน้าบขส.ตรัง)
7 ชั่วโมง  
19
ตรัง
จุดจอดห้วยยอด
7 ชั่วโมง  30 นาที
20
ตรัง
นาวง
8 ชั่วโมง  
21
ตรัง
คลองชี
8 ชั่วโมง  30 นาที
22
กระบี่
คลองพล
9 ชั่วโมง  
23
กระบี่
จุดจอด อ.คลองท่อม
9 ชั่วโมง  30 นาที
24
กระบี่
จุดจอด อ.เหนือคลอง
10 ชั่วโมง  
25
กระบี่
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่
10 ชั่วโมง  30 นาที
26
พังงา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา
10 ชั่วโมง  45 นาที
27
พังงา
จุดจอด อ.ทับปุด
11 ชั่วโมง  
28
พังงา
บขส. โคกกลอย
11 ชั่วโมง  40 นาที
29
ภูเก็ต
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
12 ชั่วโมง  
       
       

© 2006 - 2007 บริษัท ไทยรูท ดอทคอม จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ วิธีการจองและชำระเงิน | เงื่อนไขและข้อกำหนด
  Call Center 02 269 6999