ThaiRoute.com

เส้นทางและผู้ให้บริการ

เส้นทาง: สุไหงโกลก - ภูเก็ต
       
ลำดับ
ชื่อจังหวัด
สถานี
ระยะเวลาจากต้นทาง
1
นราธิวาส
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุไหงโกลก
2
นราธิวาส
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นราธิวาส
0 ชั่วโมง  
3
นราธิวาส
จุดจอด อ.บาเจาะ
0 ชั่วโมง  
4
ปัตตานี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สายบุรี
0 ชั่วโมง  
5
ปัตตานี
จุดจอดปาลัส
0 ชั่วโมง  
6
นราธิวาส
จุดจอด อ.ยะหริ่ง
0 ชั่วโมง  
7
นราธิวาส
จุดจอดกะลาพอ
0 ชั่วโมง  
8
ปัตตานี
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี
0 ชั่วโมง  
9
ปัตตานี
จุดจอดแยกดอนยาง
0 ชั่วโมง  
10
ปัตตานี
พระพุฒ
0 ชั่วโมง  
11
สงขลา
จุดจอด อ.เทพา
0 ชั่วโมง  
12
สงขลา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.จะนะ
0 ชั่วโมง  
13
สงขลา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
0 ชั่วโมง  
14
สงขลา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
0 ชั่วโมง  
15
พัทลุง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
0 ชั่วโมง  
16
ตรัง
บริษัทศรีตรัง (หน้าบขส.ตรัง)
0 ชั่วโมง  
17
ตรัง
จุดจอดห้วยยอด
0 ชั่วโมง  
18
ตรัง
นาวง
0 ชั่วโมง  
19
ตรัง
คลองชี
0 ชั่วโมง  
20
กระบี่
คลองพล
0 ชั่วโมง  
21
กระบี่
จุดจอด อ.คลองท่อม
0 ชั่วโมง  
22
กระบี่
จุดจอด อ.เหนือคลอง
0 ชั่วโมง  
23
กระบี่
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่
0 ชั่วโมง  
24
พังงา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา
0 ชั่วโมง  
25
ภูเก็ต
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
0 ชั่วโมง  
       
       

© 2006 - 2007 บริษัท ไทยรูท ดอทคอม จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ วิธีการจองและชำระเงิน | เงื่อนไขและข้อกำหนด
  Call Center 02 269 6999