ThaiRoute.com

เส้นทางและผู้ให้บริการ

 
เพชรประเสริฐ
31/10 ถนนศึกษาเจริญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์: 0-5672-0720
โทรสาร: 0-5671-1142
จองตั๋วผ่าน Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)
 
 
เส้นทางเดินรถ
876นครพนม - เชียงใหม่966 กม.ระยะเวลา R 15:00 ชม.
876นครพนม - เชียงใหม่ (ด่วน)966 กม.ระยะเวลา 17:00 ชม.
638ระยอง - พิษณุโลก 567 กม.ระยะเวลา 8:45 ชม.
874อุบลราชธานี - พิษณุโลก (เสรืม) ระยะเวลา ไว้ใช้งาน ชม.
874อุบลราชธานี - เชียงใหม่965 กม.ระยะเวลา 14/15 ชม.
874อุบลราชธานี - เชียงใหม่965 กม.ระยะเวลา 12:45 น. ชม.
874อุบลราชธานี - เชียงใหม่965 กม.ระยะเวลา 07:30 น. ชม.
874อุบลราชธานี -เชียงใหม่(ด่วน)965 กม.ระยะเวลา 17:45 ชม.
876เชียงใหม่ - นครพนม966 กม.ระยะเวลา R17:30 ชม.
876เชียงใหม่ - นครพนม (ด่วน)966 กม.ระยะเวลา 19:30 ชม.
874เชียงใหม่ - อุบลราชธานี965 กม.ระยะเวลา 14/16 ชม.
874เชียงใหม่ - อุบลราชธานี965 กม.ระยะเวลา 19:00 น. ชม.
874เชียงใหม่ - อุบลราชธานี965 กม.ระยะเวลา 8:30 น. ชม.
874เชียงใหม่ - อุบลราชธานี(ด่วน)965 กม.ระยะเวลา 20:00 ชม.
   
 
 
   

© 2006 - 2007 บริษัท ไทยรูท ดอทคอม จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ วิธีการจองและชำระเงิน | เงื่อนไขและข้อกำหนด
  Call Center 02 269 6999