ThaiRoute.com

เส้นทางและผู้ให้บริการ

 
สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์
6/73 ซ. วิภาวดี 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 0-2537-8218,0-2936-0864
โทรสาร: 0-2936-3689
จองตั๋วผ่าน Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)
 
 
เส้นทางเดินรถ
927aกรุงเทพฯ - นาคู ระยะเวลา 8 ชม.
927กรุงเทพฯ - มุกดาหาร ระยะเวลา 10 ชม.
927bกรุงเทพฯ - ร่องคำ - กุฉิ ระยะเวลา 9 ชม.
24bกรุงเทพฯ - ร้อยเอ็ด ระยะเวลา 8 ชม.
927aกรุงเทพฯ-นาคู ระยะเวลา 8 ชม.
927กรุงเทพฯ-มุกดาหาร ระยะเวลา 10 ชม.
927bกรุงเทพฯ-ร่องคำ-กุฉิ ระยะเวลา 9 ชม.
24bกรุงเทพฯ-ร้อยเอ็ด ระยะเวลา 8 ชม.
927มุกดาหาร - กรุงเทพฯ ระยะเวลา 10 ชม.
24ร้อยเอ็ด - กรุงเทพฯ ระยะเวลา 8 ชม.
   
 
 
   

© 2006 - 2007 บริษัท ไทยรูท ดอทคอม จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ วิธีการจองและชำระเงิน | เงื่อนไขและข้อกำหนด
  Call Center 02 269 6999