ThaiRoute.com

เคาน์เตอร์เช็คอินออกตั๋วโดยสาร

บริษัท
สถานี
เคาน์เตอร์เช็คอินออกตั๋ว
407 พัฒนา
จุดจอด อ.น้ำโสม
ออฟฟิตจำหน่ายตั๋ว 407 พัฒนา (ใน บขส)
โทร. 081-369-6742
จุดจอด อ.นิคมน้ำอูน
จุดจอด อ.นิคมน้ำอูน
โทร. 087-9251009
จุดจอด อ.บุ่งคล้า
หน้าตลาดสดบุ่งคล้า
โทร. 042499067
จุดจอด อ.พังโคน
ตรงข้ามร้านขายยาแสงเจริญเภสัช
โทร. 042771108
จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่
ตรงข้ามธนาคารกสิกรสาขาย่อยศรีเชียงใหม่
โทร. 042451070
จุดจอด อ.สังคม
จุดจอด อ.สังคม
โทร. 042-441095
จุดจอดสุวรรณคูหา
จุดจำหน่ายตั๋ว 407 พัฒนา (ตลาดนัดคลองถมวันจันทร์)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
บขส.บึงกาฬ
โทร. 042-492122
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
ติดถนนใหญ่ หน้าทางเข้า บขส
โทร. 04-224-3800
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ช่องขายตั๋วชั้น 3 ช่อง 10-12,107,108
โทร. 02-936-0081
คิงส์ด้อมทัวร์
จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร(พะเยา)
ตรงข้ามหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พะเยา (ข้างธนาคารออมสิน)
โทร. 092-0925581
สถานีขนส่งผุ้โดยสาร จ.พิษณุโลก(2)
สถานีขนส่งพิษณุโลก2
โทร. 087-3153300
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
สถานีขนส่งนครสวรรค์
โทร. 089-5688445
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา
สถานีขนส่งพะเยา
โทร. 082-3844006
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
สถานีขนส่งเชียงราย
โทร. 081-9804817
ชนะภัยทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
ช่องจำหน่ายตั๋วบริษัทชนะภัยทัวร์อุบลฯ-กรุงเทพฯ
โทร. 09-0620-5627
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 33
โทร. 0-2936-0411
ซันบัส
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 1
โทร. 0-2936-3369
ทรัพย์ไพศาลทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง
จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดตรัง
โทร. 0-7521-8718
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดพัทลุง
โทร. 08-7032-0055,08-7072-3355,08-4300-5265
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล
จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดสตูล
โทร. 0-7472-3975
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 0-7720-0846
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 33-36
โทร. 0-28946040-1
สำนักงานทรัพย์ไพศาล อ.ทุ่งสง(ในเมือง)
สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ทุ่งส่ง(ในเมือง ติดธนาคารออมสิน ตรงข้ามสถานีรถไฟ)
โทร. 0-7541-2419
สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ขนอม
สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ขนอม
โทร. 0-7552-8323
ธนกวีขนส่ง
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด
ช่องจำหน่ายตั๋วบริษัทธนกวีขนส่ง
โทร. 0-3931-2011
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 43
โทร. 0-2936-3939
นครศรีร่มเย็นทัวร์
จุดจอด อ.นิคมน้ำอูน
หน้าตลาดสดนิคมน้ำอูน
โทร. 0879251009
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
ช่องขายตั๋วนครศรีร่มเย็นทัวร์
โทร. 0-7531-5390
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
สำนักงานนครศรีร่มเย็นทัวร์ (ข้าง บขส.นครฯ)
โทร. 0-7531-5390
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
ช่องขายตั๋วนครศรีร่มเย็นทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง
ช่องขายตั๋วนครศรีร่มเย็นทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 69, 70
โทร. 0-2894-6154-5
นิวมิตรทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระนอง
สำนักงานนิวมิตรทัวร์(อยู่ในเมือง ตรงข้ามธนาคารไทยพาณิชย์)
โทร. 0-7781-1150 , 0-7781-1410
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 46
โทร. 0-2894-6115
นิววิริยะยานยนต์ทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
จุดจำหน่ายตั๋วนิววิริยะยานยนต์ทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดลำปาง
โทร. 0-5422-7106
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
จุดจำหน่ายตั๋วนิววิริยะยานยนต์ทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่(อาเขต)
โทร. 0-5324-7007
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 39, 40, 56, 57
โทร. 0-2936-2205-6
บัส เอ็กซ์เพลส
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 52, 53, 54
โทร. 02-8946101, 02-8946044
บางกอกบัสไลน์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน
ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์
โทร. 054-711077-3
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
ช่องหมายเลข 16
โทร. 077-200161
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์
โทร. 053-774022
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์
โทร. 052-000248
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
สายใต้ ช่องหมายเลข 76
โทร. 02-8946050-3
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น1 ช่องหมายเลข 47
โทร. 086-3171994 (call center 02-7921488)
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี
ช่องหมายเลข 1 และ 4
โทร. 086-3409664 (call center 02-79214891)
บุษราคัมทัวร์
จุดจอด อ.บ้านผือ
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 042-282155
จุดจอด อ.ร้องกวาง
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 081-8299699
จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 042-451243
จุดจอดท่าบ่อ
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 042-432223
จุดจอดเวียงสา
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 054-781106
ศูนย์บริการผู้โดยสารอ.น้ำโสม
จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 042-287149
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน
ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 054-741714
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 042-461305
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู
ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 042-360927
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 042-249108
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์
โทร. 081-4729959
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ภาคอีสาน ชั้น 3 ช่องหมายเลข 34,35
โทร. 02-9364247 , 090-7793900
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ภาคเหนือ ชั้น 1 ช่องหมายเลข 7, 33A
โทร. 02-9363201, 02-5379007
ประกิจยนต์
จุดจอดประกิจยนต์ หัวหิน
หัวหิน แขวงการทาง ระหว่างซอย 66-68
โทร. 091-7710159
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
โทร. 091-7710151
ประหยัดทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร
ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
โทร. 0-4359-0345
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ
ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์
โทร. 0-4358-1705
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 42
โทร. 0-2936-0496
ปิยะชัยพัฒนา
จุดจอด อ.ด่านนอก
ท่าด่านนอก ปิยะรุ่งเรืองทัวร์
โทร. 081-0936459
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
สถานีขนส่งเชียงราย กรีนบัส
โทร. 053-773550
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
สถานีขนส่งหาดใหญ่ ปิยะรุ่งเรืองทัวร์
โทร. 074-465203
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย
สถานีขนส่งอำเภอแม่สาย กรีนบัส
โทร. 053-646430, 053-734305
ปิยะทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
ช่องจำหน่ายตั๋วปิยะทัวร์ (ปิยะรุ่งเรืองทัวร์)
โทร. 0-7446-5203
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 49,50,56, 57, 58
โทร. 0-2894-6330,02-894-6331
ปิยะประเสริฐทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
จุดจำหน่ายตั๋ว ชาญทัวร์ จ.ขอนแก่น
โทร. 043-247333 , 043-235888
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ อ.ทุ่งสง
โทร. 089-4741325
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
จุดจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์ จ.บึงกาฬ
โทร. 042-491010 , 083-3477658
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ จ.พัทลุง
โทร. 087-2930186
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ
จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ อ.ด่านนอก
โทร. 081-0936459
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
จุดจำหน่ายตั๋ว ชาญทัวร์ จ.หนองคาย
โทร. 042-460205 , 0885620632
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
จุดจำหน่ายตั๋ว ชาญทัวร์ จ.อุดรธานี
โทร. 042-343403 , 083-6603510
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ อ.หาดใหญ่
โทร. 074-465203
ปิยะรุ่งเรืองทัวร์
จุดจอดออฟฟิตปิยะทัวร์ จ.สงขลา
จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์
โทร. 074-311077
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
ช่องจำหน่ายตั๋วปิยะรุ่งเรืองทัวร์
โทร. 044-270092,080-2952003
ภูกระดึงทัวร์
จุดจอดเชียงคาน
ปั้มน้ำมัน เชล
โทร. 088-314-3572
วังสะพุง
ช่องขายตั๋ว บขส
โทร. 042-850-163
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 82
โทร. 0-2936-0511
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย
ช่องขายตั๋ว บขส
โทร. 042-833-684
ภูหลวงทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
สถานีปรับอากาศ แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น
โทร. 043-471582
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
สถานีขนส่งเชียงใหม่
โทร. 053-304316
ภูเก็ตท่องเที่ยว
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
สำนักงานภูเก็ตท่องเที่ยว (หน้า บขส.ภูเก็ต)
โทร. 0-7622-2107-9
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 63, 64
โทร. 0-2894-6144-5
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 29
โทร. 0-2936-1388
ยโสธรทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ช่องขายตั๋วชั้น 3 ช่อง 13
โทร. 02-936-0017
ระยองทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ช่องหมายเลข 82
โทร. 086-3203210
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ช่องขายตั๋วชั้น 1 ช่อง 12
โทร. 086-3304178
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย)
ช่องหมายเลข 29
โทร. 081-4675811
สำนักงานระยองทัวร์
บริษัท ระยองทัวร์ จำกัด
โทร. 038-861354-5
รุ่งกิจทัวร์
จุดจอดรุ่งกิจทัวร์หลังตลาดชุมพร
จุดจอดรุ่งกิจทัวร์หลังตลาดชุมพร
ศูนย์บริการลูกค้ารุ่งกิจทัวร์ จ.ระนอง
ศูนย์บริการลูกค้ารุ่งกิจทัวร์
รุ่งประเสริฐทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 3,4,5
โทร. 0-2936-3638-9
สำนักงานรุ่งประเสริฐ (มหาสารคาม)
หลังห้างเสริมไทย หน้าตลาดโต้รุ่ง
โทร. 043-711072
ลิกไนท์ทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่
จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ กระบี่
โทร. 0-7566-3502
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ จ.นครราชสีมา
โทร. 0-4424-5123,08-9672-4333
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา
จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ พังงา
โทร. 0-7641-2300
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 37, 38, 39
โทร. 0-2894-6151-2
อ.ตะกั่วป่า
จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ บขส.ตะกั่วป่า
โทร. 0-7641-2300
ลิกไนท์ทัวร์(ภาคเหนือ)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
-
โทร. 089-4313555
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 21A
โทร. 097-1298229
วัฒนสาครทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องจำหน่ายตั๋ว 93 ก
โทร. 02-9363353
ศรีตรังทัวร์
ท่ามิหรำ (โคนมเก่า)
จุดขายตั๋ว ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง
บริษัทศรีตรัง (หน้าบขส.ตรัง)
สำนักงานศรีตรังทัวร์ (หน้า บขส.ตรัง)
โทร. 0-7521-8309
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง
ช่องขายตั๋วศรีตรังทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
ช่องขายตั๋วศรีตรังทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นราธิวาส
ช่องขายตั๋วศรีตรังทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี
ช่องขายตั๋วศรีตรังทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
ช่องขายตั๋วศรีตรังทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุไหงโกลก
สำนักงานศรีตรังทัวร์ ใกล้ขนส่ง สุไหงโกลก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
ช่องขายตั๋วศรีตรังทัวร์
สี่แยกราชภัฏภูเก็ต
รับตั๋วบนรถ
ศรีมงคลขนส่ง
ท่าพัทยา
สำนักงานศรีมงคล พัทยา ถนนพัทยากลาง สาย3
โทร. 038-424085
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
ช่องจำหน่ายตั๋วศรีมงคลขนส่ง โคราช
โทร. 044-251511
ศรีสยามทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
ออฟฟิต ศรีสยาม , บขส หาดใหญ่
โทร. 074-429525,074-428229
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 61,62
โทร. 02-894-6160-2
ศรีสุเทพทัวร์
จุดจอด อ.ขนอม
จุดจำหน่ายตั๋ว ศรีสุเทพทัวร์
โทร. 075-528605
จุดจอด อ.เชียรใหญ่
จุดจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร. 075-386211
จุดจอดบ้านบ่อล้อ
จุดจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร. 085-5841401
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง
ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร. 075-215173
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
ออฟฟิต ศรีสุเทพ
โทร. 075-348089
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล
ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร. 074-723435,089-6538593
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร. 087-4725252
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร. 089-4741352
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 15/1,15,71,72
โทร. 02-894-6167,02-894-6166
สมบัติทัวร์
จุดจอดกันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
โทร. 0-4566-1100
จุดจอดเดชอุดม
สมบัติทัวร์ อ.เดชอุดม
โทร. 0-4536-1155
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
สำนักงานสมบัติทัวร์ สาขา ขอนแก่น
โทร. 0-4333-4445-6
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
สำนักงานสมบัติทัวร์ สาขาเชียงราย (ติด บขส)
โทร. 0-5371-4971
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
สำนักงานสมบัติทัวร์ เชียงใหม่
โทร. 0-5330-4153-5
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 75,76
โทร. 0-2894-6050
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 13,14,15,16,17
โทร. 0-2936-2495-9
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 38
โทร. 08-0588-2889
สยามเดินรถ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
ออฟฟิต สยามเดินรถ , บขส หาดใหญ่
โทร. 074-429525,074-234638
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 59,60
โทร. 02-894-6160-2
สยามเฟิสท์ทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
สยามเฟิสท์ทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดลำปาง
โทร. 0-5422-7819,0-5422-7902
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
สยามเฟิสท์ทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (อาเขต)
โทร. 0-5324-7233
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 10, 11, 12
โทร. 0-2936-1120
สยามเฟิสท์ทัวร์ (ถนนประชานิเวศน์ 1)
สำนักงานสยามเฟิสท์ทัวร์ (ถนนประชานิเวศน์ 1 ข้างวัดเสมียนนารี)
โทร. 0-2954-3601
สวัสดีทั่วไทย
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
ช่องหมายเลข 8
โทร. 08-2398-0777
สำนักงานสวัสดีทั่วไทย พัทยา
เข้าทางพัทยาเหนือประมาณ 500 ม. อยู่ตรงข้ามธนาคารธนชาต
โทร. 08-2398-1777
สวัสดีอีสาน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์ จ.บึงกาฬ
โทร. 0-4249-1571
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 23, 64
โทร. 0-2537-8611,0-2936-3001
สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
ช่องจำหน่ายตั๋วสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์
โทร. 0-4261-5427,0-4263-1306
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด
ช่องจำหน่ายตั๋วสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์
โทร. 0-4351-4569,0-4351-2500
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 21, 22, 36, 37
โทร. 0-2936-0864
สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ (ซอยวิภาวดี 17)
สำนักงานสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ (ซอยวิภาวดี 17)
โทร. 0-2537-8218
สุวรรณนทีขนส่ง
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 47, 48
โทร. 0-2894-6066
สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร)
จุดจำหน่ายตั๋วสุวรรณนทีขนส่ง สถานีขนส่งจังหวัดชุมพร
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง ( อ.หลังสวน)
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.หลังสวน)
โทร. 0-7754-5151
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม)
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม)
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร)
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร)
โทร. 0-7750-1535
อ.ศึกษาทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
อ.ศึกษาทัวร์
โทร. 095-724-9531,092-107-5851
อีสานทัวร์
สถานีขนส่งปรับอากาศ จ.ขอนแก่น
ช่องจำหน่ายตั๋วอีสานทัวร์ ขอนแก่นปรับอากาศแห่งที่ 3
โทร. 043-471585
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
ช่องหมายเลข5 สถานีขนส่งเชียงรายแห่งที่2
โทร. 08-1765-0183
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
ช่องจำหน่ายตั๋วอีสานทัวร์ อาเขต2
โทร. 0-5324-6111
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 51
โทร. 0-2936-0155
เทียนไชยแอร์
บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด
บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด ห้าแยกโนนไฮ
โทร. 0-4482-3111
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 72
โทร. 08-1266-9930
เปรมประชาขนส่ง
จุดจอด อ.ปาย
จุดจำหน่ายตั๋วเปรมประชาฯ/ ปาย
โทร. 0-5306-4307
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
ช่องจำหน่ายตั๋วเปรมประชาฯ/47
โทร. 0-5330-4748
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แม่ฮ่องสอน
ช่องจำหน่ายตั๋วเปรมประชาฯ/บขส.แม่ฮ่องสอน
โทร. 0-5368-4100
เพชรประเสริฐ
ท่าลำนารายณ์
ร้านอาหารลำนารายณ์
โทร. 0-3646-2500
บ้านฉาง
หน้าธนาคารออมสิน
โทร. 08-6938-6446,0-3860-3745
ปั๊ม ปตท รามอินทรา (กม 3)
เซเว่น อิเลฟเว่น ปั๊ม ปตท รามอินทรา กม3
โทร. 0-5672-0720
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส นครสววรค์
โทร. 0-5622-3323
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส กำแพงเพชร
โทร. 0-5579-9949
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส ขอนแก่น
โทร. 0-4323-6499,08-6459-0093
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส ตาก
โทร. 0-5551-2777
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส พิษณุโลก
โทร. 0-5521-1344
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส มุกดาหาร
โทร. 0-4261-4647
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส ลำปาง
โทร. 0-5352-5161
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส แม่สอด
โทร. 08-6445-1455
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส ชุมแพ
โทร. 0-4331-1525
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก
ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส หล่มสัก
โทร. 0-5670-164, 0-5670-2725
แอร์พอร์ตแวน
จุดจอดแยกร่อนพิบูลย์
ร้านชิชิน จองตั๋ว เครื่องบิน อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
โทร. 080-0506790
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง
ร้านเสรีสื่อสาร อ.รัษฎา จ.ตรัง
โทร. 075-286222
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
หจก.ชินชาติ (1996) อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
โทร. 075-420088
แอร์อรัญพัฒนา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระแก้ว
ช่องจำหน่ายตั๋วแอร์อรัญพัฒนา บขส สระแก้ว
โทร. 0-3742-1210
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.อรัญประเทศ
จุดจำหน่ายตั๋วแอร์อรัญพัฒนา บขส อรัญประเทศ จุดจอดหน้าบริษัทแอร์อรัญพัฒนา
โทร. 0-3722-3238
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 30,31
โทร. 0-2512-3755
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย)
ช่องหมายเลข 25
โทร. 0-2713-5335
โชครุ่งทวีทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
ช่องจำหน่ายตั๋วหมายเลข 27
โทร. 0-5530-1225,0-5530-1228
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
จุดจำหน่ายตั๋วโชครุ่งทวีทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดภูเก็ต
โทร. 0-7635-5980-1
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
ช่องจำหน่ายตั๋วหมายเลข 12
โทร. 0-7720-1223
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
ช่องจำหน่ายตั๋วหมายเลข 8
โทร. 0-5371-4045
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
สถานีเดินรถ บ.ข.ส.อาเขต ข้างตู้โทรศัพท์สาธารณะ
โทร. 0-5326-0664
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย
ช่องจำหน่ายตั๋วหมายเลข 1
โทร. 0-5364-0123,0-5364-6412,0-5364-0606
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 58-59
โทร. 0-2936-4276
สำนักงานโชครุ่งทวีทัวร์ เกาะสมุย
สำนักงานโชครุ่งทวีทัวร์ เกาะสมุย
โทร. 08-5883-0564
โลตัสพิบูลทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 2, 50ก, 67
โทร. 02-9360956, 02-9362474
ไทยสงวนทัวร์
จุดจอด อ.กุดชุม
จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.กุดชุม (ติดร้านขายโทรศัพท์)
โทร. 08-7443-3003
จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย
จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.นิคมคำสร้อย
โทร. 08-0601-7362
จุดจอด อ.ป่าติ้ว
จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.ป่าติ้ว
โทร. 08-1876-7959
จุดจอดบ้านนาไร่ใหญ่
จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ นาไร่ใหญ่ (ร้านขายอาหาร)
โทร. 08-7431-0483
จุดจอดหนองสามสี
จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ หนองสามสี (ปั้มน้ำมัน)
โทร. 08-1718-2216
จุดจอดเลิงนกทาใหม่
จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ เลิงใหม่ (ร้านขายโทรศัพท์)
โทร. 08-4955-9374, 08-6720-0170
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
ช่องขายตั๋วไทยสงวนทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
โทร. 08-9278-8994
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
ช่องขายตั๋วไทยสงวนทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดยโสธร
โทร. 08-3733-3373, 08-2377-8398, 08-0463-3077, 08-6317-1247
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ
จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ จ.อำนาจเจริญ (ร้านเสริมสวย)
โทร. 08-2876-8495, 08-5769-3211
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม
จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.ธาตุพนม
โทร. 08-1421-4746
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 3 ช่องหมายเลข 8,9
โทร. 0-2936-0582
 

© 2006 - 2007 บริษัท ไทยรูท ดอทคอม จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ วิธีการจองและชำระเงิน | เงื่อนไขและข้อกำหนด
  Call Center 02 269 6999