โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

แอร์ชัยภูมิ

เส้นทาง : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ม. กรุงเทพฯ 0 ชั่วโมง  
3 สระบุรี จุดจอด อ.มวกเหล็ก 0 ชั่วโมง  
4 นครราชสีมา จุดจอด อ.ปากช่อง 0 ชั่วโมง  
5 นครราชสีมา จุดจอด อ.สีคิ้ว 0 ชั่วโมง  
6 นครราชสีมา จุดจอด อ.ด่านขุนทด 4 ชั่วโมง  
7 ชัยภูมิ จุดจอด ต.หนองบัวโคก 0 ชั่วโมง  
8 ชัยภูมิ จุดจอด อ.จตุรัส 0 ชั่วโมง  
9 ชัยภูมิ จุดจอด ต.ละหาน 0 ชั่วโมง  
10 ชัยภูมิ จุดจอด ต.โนนจาน 0 ชั่วโมง  
11 ชัยภูมิ จุดจอด ต.บ้านค่าย 0 ชั่วโมง  
12 ชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ 5 ชั่วโมง  
13 ชัยภูมิ บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด 5 ชั่วโมง  
14 ชัยภูมิ บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด 5 ชั่วโมง