โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

แอร์ชัยภูมิ

เส้นทาง : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชัยภูมิ บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด
2 ชัยภูมิ บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด 0 ชั่วโมง  
3 ชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ 0 ชั่วโมง  10 นาที
4 ชัยภูมิ จุดจอด ต.บ้านค่าย 0 ชั่วโมง  20 นาที
5 ชัยภูมิ จุดจอด ต.โนนจาน 0 ชั่วโมง  30 นาที
6 ชัยภูมิ จุดจอด ต.ละหาน 0 ชั่วโมง  40 นาที
7 ชัยภูมิ จุดจอด อ.จตุรัส 0 ชั่วโมง  50 นาที
8 ชัยภูมิ จุดจอด ต.หนองบัวโคก 1 ชั่วโมง  
9 นครราชสีมา จุดจอด อ.ด่านขุนทด 1 ชั่วโมง  20 นาที
10 นครราชสีมา จุดจอด อ.สีคิ้ว 2 ชั่วโมง  5 นาที
11 นครราชสีมา จุดจอด อ.ปากช่อง 2 ชั่วโมง  35 นาที
12 สระบุรี จุดจอด อ.มวกเหล็ก 3 ชั่วโมง  20 นาที
13 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 4 ชั่วโมง  5 นาที
14 อยุธยา ท่าวังน้อย 4 ชั่วโมง  10 นาที
15 อยุธยา จุดจอด ประตูน้ำพระอินทร์ 4 ชั่วโมง  15 นาที
16 ปทุมธานี จุดจอดนวนคร 4 ชั่วโมง  25 นาที
17 กรุงเทพมหานคร ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต 4 ชั่วโมง  45 นาที
18 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 5 ชั่วโมง  5 นาที