โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

แอร์ชัยภูมิ

เส้นทาง : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(จัตุรัส)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชัยภูมิ จุดจอด อ.จตุรัส
2 ชัยภูมิ จุดจอด ต.หนองบัวโคก 0 ชั่วโมง  
3 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง