โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

แอร์เมืองเลย

เส้นทาง : กท-อ.ปากชม

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง  30 นาที
4 ชัยภูมิ บริษัท แอร์เมืองเลย จำกัด 5 ชั่วโมง  
5 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 5 ชั่วโมง  30 นาที
6 ชัยภูมิ จุดจอดหนองแวง 5 ชั่วโมง  40 นาที
7 ชัยภูมิ จุดจอดภูเขียว 6 ชั่วโมง  
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 6 ชั่วโมง  30 นาที
9 ชัยภูมิ จุดจอดบ้านหัน 7 ชั่วโมง  
10 เลย จุดจอดผานกเค้า 7 ชั่วโมง  30 นาที
11 เลย จุดจอดห้วยส้ม 7 ชั่วโมง  40 นาที
12 เลย จุดจอดตาดข่า 7 ชั่วโมง  45 นาที
13 เลย จุดจอดหนองหิน 7 ชั่วโมง  50 นาที
14 เลย วังสะพุง 8 ชั่วโมง  10 นาที
15 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 8 ชั่วโมง  30 นาที
16 เลย จุดจอดบ้านธาตุ 9 ชั่วโมง  
17 เลย จุดจอดเชียงกลม 9 ชั่วโมง  50 นาที
18 เลย จุดจอด อ.ปากชม 10 ชั่วโมง  20 นาที