โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

แอร์เมืองเลย

เส้นทาง : กท-นาด้วง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง  30 นาที
4 ชัยภูมิ บริษัท แอร์เมืองเลย จำกัด 5 ชั่วโมง  
5 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 6 ชั่วโมง  
6 ชัยภูมิ จุดจอดหนองแวง 6 ชั่วโมง  15 นาที
7 ชัยภูมิ จุดจอดภูเขียว 6 ชั่วโมง  30 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 7 ชั่วโมง  
9 ชัยภูมิ จุดจอดบ้านหัน 7 ชั่วโมง  30 นาที
10 เลย จุดจอดผานกเค้า 8 ชั่วโมง  
11 เลย จุดจอดห้วยส้ม 8 ชั่วโมง  10 นาที
12 เลย จุดจอดตาดข่า 8 ชั่วโมง  20 นาที
13 เลย จุดจอดหนองหิน 8 ชั่วโมง  35 นาที
14 เลย วังสะพุง 8 ชั่วโมง  50 นาที
15 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 9 ชั่วโมง  
16 เลย จุดจอด บ.นาดินดำ 10 ชั่วโมง  40 นาที
17 เลย จุดจอดนาด้วง 11 ชั่วโมง  10 นาที