โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

แอร์เมืองเลย

เส้นทาง : กท-อ.เอราวัณ-เลย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 นครราชสีมา ปากช่อง 3 ชั่วโมง  
4 ชัยภูมิ บริษัท แอร์เมืองเลย จำกัด 6 ชั่วโมง  
5 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 6 ชั่วโมง  40 นาที
6 ชัยภูมิ จุดจอดหนองแวง 6 ชั่วโมง  55 นาที
7 ชัยภูมิ จุดจอดภูเขียว 7 ชั่วโมง  5 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 7 ชั่วโมง  50 นาที
9 ชัยภูมิ จุดจอดบ้านหัน 0 ชั่วโมง  
10 เลย จุดจอดผานกเค้า 8 ชั่วโมง  50 นาที
11 เลย จุดจอดห้วยส้ม 0 ชั่วโมง  
12 เลย จุดจอดตาดข่า 0 ชั่วโมง  
13 เลย จุดจอดผาขาว 9 ชั่วโมง  45 นาที
14 เลย จุดจอดพวยเด้ง 9 ชั่วโมง  55 นาที
15 เลย จุดจอดโคกอีโต้น 10 ชั่วโมง  10 นาที
16 เลย จุดจอดเอราวัณ 10 ชั่วโมง  25 นาที
17 เลย วังสะพุง 10 ชั่วโมง  45 นาที
18 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 11 ชั่วโมง  5 นาที