โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

แอร์เมืองเลย

เส้นทาง : กท-อ.เกษตรฯ-บ้านเป้า

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง  30 นาที
4 ชัยภูมิ บริษัท แอร์เมืองเลย จำกัด 5 ชั่วโมง  
5 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 5 ชั่วโมง  30 นาที
6 ชัยภูมิ จุดจอดหนองแวง 5 ชั่วโมง  45 นาที
7 ชัยภูมิ จุดจอดภูเขียว 6 ชั่วโมง  
8 ชัยภูมิ จุดจอด เกษตรสมบูรณ์ 6 ชั่วโมง  30 นาที
9 ชัยภูมิ จุดจอดบ้านเป้า 7 ชั่วโมง  
10 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 8 ชั่วโมง