โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

แอร์เมืองเลย

เส้นทาง : กท-บ.ผานกเค้า

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 ชัยภูมิ บริษัท แอร์เมืองเลย จำกัด 5 ชั่วโมง  
3 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 5 ชั่วโมง  30 นาที
4 ชัยภูมิ จุดจอดภูเขียว 6 ชั่วโมง  
5 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 6 ชั่วโมง  30 นาที
6 เลย จุดจอดผานกเค้า 8 ชั่วโมง