โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

แอร์เมืองเลย

เส้นทาง : บ.ผานกเค้า-กท

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เลย จุดจอดผานกเค้า
2 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 1 ชั่วโมง  
3 ชัยภูมิ จุดจอดภูเขียว 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 2 ชั่วโมง  
5 ชัยภูมิ บริษัท แอร์เมืองเลย จำกัด 3 ชั่วโมง  
6 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 8 ชั่วโมง