โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

แอร์เมืองเลย

เส้นทาง : อ.ปากชม-กท

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เลย จุดจอด อ.ปากชม
2 เลย จุดจอดเชียงกลม 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 เลย จุดจอดบ้านธาตุ 1 ชั่วโมง  20 นาที
4 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 1 ชั่วโมง  50 นาที
5 เลย วังสะพุง 2 ชั่วโมง  10 นาที
6 เลย จุดจอดหนองหิน 2 ชั่วโมง  25 นาที
7 เลย จุดจอดตาดข่า 2 ชั่วโมง  30 นาที
8 เลย จุดจอดห้วยส้ม 2 ชั่วโมง  40 นาที
9 เลย จุดจอดผานกเค้า 2 ชั่วโมง  50 นาที
10 ชัยภูมิ จุดจอดบ้านหัน 3 ชั่วโมง  20 นาที
11 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 3 ชั่วโมง  50 นาที
12 ชัยภูมิ จุดจอดภูเขียว 4 ชั่วโมง  20 นาที
13 ชัยภูมิ จุดจอดหนองแวง 4 ชั่วโมง  35 นาที
14 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 4 ชั่วโมง  50 นาที
15 ชัยภูมิ บริษัท แอร์เมืองเลย จำกัด 5 ชั่วโมง  50 นาที
16 นครราชสีมา ปากช่อง 8 ชั่วโมง  20 นาที
17 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 10 ชั่วโมง  50 นาที