โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

แอร์เมืองเลย

เส้นทาง : จ.เลย-กท

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย
2 เลย วังสะพุง 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 เลย จุดจอดหนองหิน 0 ชั่วโมง  40 นาที
4 เลย จุดจอดตาดข่า 0 ชั่วโมง  50 นาที
5 เลย จุดจอดห้วยส้ม 0 ชั่วโมง  55 นาที
6 เลย จุดจอดผานกเค้า 1 ชั่วโมง  
7 ชัยภูมิ จุดจอดบ้านหัน 1 ชั่วโมง  30 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 2 ชั่วโมง  
9 ชัยภูมิ จุดจอดภูเขียว 2 ชั่วโมง  30 นาที
10 ชัยภูมิ จุดจอดหนองแวง 2 ชั่วโมง  45 นาที
11 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 3 ชั่วโมง  
12 ชัยภูมิ บริษัท แอร์เมืองเลย จำกัด 4 ชั่วโมง  
13 นครราชสีมา ปากช่อง 6 ชั่วโมง  30 นาที
14 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 9 ชั่วโมง