โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

แอร์เมืองเลย

เส้นทาง : เลย-อ.เอราวัณ-กท

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย
2 เลย วังสะพุง 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 เลย จุดจอดเอราวัณ 0 ชั่วโมง  40 นาที
4 เลย จุดจอดโคกอีโต้น 0 ชั่วโมง  50 นาที
5 เลย จุดจอดพวยเด้ง 1 ชั่วโมง  20 นาที
6 เลย จุดจอดผาขาว 1 ชั่วโมง  40 นาที
7 เลย จุดจอดตาดข่า 2 ชั่วโมง  10 นาที
8 เลย จุดจอดห้วยส้ม 2 ชั่วโมง  25 นาที
9 เลย จุดจอดผานกเค้า 2 ชั่วโมง  25 นาที
10 ชัยภูมิ จุดจอดบ้านหัน 2 ชั่วโมง  40 นาที
11 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 3 ชั่วโมง  10 นาที
12 ชัยภูมิ จุดจอดภูเขียว 3 ชั่วโมง  40 นาที
13 ชัยภูมิ จุดจอดหนองแวง 3 ชั่วโมง  55 นาที
14 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 4 ชั่วโมง  
15 ชัยภูมิ บริษัท แอร์เมืองเลย จำกัด 5 ชั่วโมง  
16 นครราชสีมา ปากช่อง 7 ชั่วโมง  30 นาที
17 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 10 ชั่วโมง