โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

แอร์เมืองเลย

เส้นทาง : อ.ชุมแพ-อ.บ้านเป้า-อ.คอนสวรรค์-กท

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ
2 ชัยภูมิ จุดจอดบ้านเป้า 1 ชั่วโมง  30 นาที
3 ชัยภูมิ จุดจอด เกษตรสมบูรณ์ 2 ชั่วโมง  
4 ชัยภูมิ จุดจอดภูเขียว 2 ชั่วโมง  30 นาที
5 ชัยภูมิ จุดจอดหนองแวง 2 ชั่วโมง  15 นาที
6 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 3 ชั่วโมง  
7 ชัยภูมิ บริษัท แอร์เมืองเลย จำกัด 3 ชั่วโมง  45 นาที
8 นครราชสีมา ปากช่อง 6 ชั่วโมง  30 นาที
9 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 9 ชั่วโมง  30 นาที