โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

แอร์พอร์ตแวน

เส้นทาง : ทุ่งสง(นาบอน)-สนามบินนครศรีธรรมราช

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นครศรีธรรมราช จุดจอดจันดี
2 นครศรีธรรมราช วัดมะนาวหวาน 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 นครศรีธรรมราช ลานสกา 0 ชั่วโมง  50 นาที
4 นครศรีธรรมราช สนามบินนครศรีธรรมราช 1 ชั่วโมง  30 นาที