โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

แอร์พอร์ตแวน

เส้นทาง : สนามบินนครศรีธรรมราช-จันดี

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นครศรีธรรมราช สนามบินนครศรีธรรมราช
2 นครศรีธรรมราช ลานสกา 0 ชั่วโมง  40 นาที
3 นครศรีธรรมราช วัดมะนาวหวาน 1 ชั่วโมง  10 นาที
4 นครศรีธรรมราช จุดจอดจันดี 1 ชั่วโมง  30 นาที