โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

สมบัติทัวร์

เส้นทาง : กรุงเทพ-ขุนหาญ-กัทรลักษณ์-น้ำยืน-นาจะหลวย-บุณฑริก (V)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี
2 บุรีรัมย์ จุดจอดนางรอง 5 ชั่วโมง  
3 ศรีสะเกษ จุดจอดขุนหาญ 5 ชั่วโมง  30 นาที
4 ศรีสะเกษ จุดจอดกันทรลักษ์ 8 ชั่วโมง  
5 ศรีสะเกษ จุดจอดแยกบ้านจาน 8 ชั่วโมง  20 นาที
6 อุบลราชธานี จุดจอดแยกนากระแซง 8 ชั่วโมง  40 นาที
7 อุบลราชธานี จุดจอดทุ่งศรีอุดม 9 ชั่วโมง  20 นาที
8 อุบลราชธานี จุดจอด อ.น้ำขุ่น 9 ชั่วโมง  40 นาที
9 อุบลราชธานี จุดจอดน้ำยืน 10 ชั่วโมง  20 นาที
10 อุบลราชธานี จุดจอดนาจะหลวย 9 ชั่วโมง  15 นาที
11 อุบลราชธานี จุดจอดบุณฑริก 10 ชั่วโมง