โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

สมบัติทัวร์

เส้นทาง : กรุงเทพ-ขุนหาญ-กัทรลักษณ์-น้ำยืน

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี 0 ชั่วโมง  
3 บุรีรัมย์ จุดจอดนางรอง 0 ชั่วโมง  
4 ศรีสะเกษ จุดจอดขุนหาญ 0 ชั่วโมง  
5 ศรีสะเกษ จุดจอดกันทรลักษ์ 0 ชั่วโมง  
6 ศรีสะเกษ จุดจอดแยกบ้านจาน 0 ชั่วโมง  
7 อุบลราชธานี จุดจอดแยกนากระแซง 0 ชั่วโมง  
8 อุบลราชธานี จุดจอดทุ่งศรีอุดม 0 ชั่วโมง  
9 อุบลราชธานี จุดจอด อ.น้ำขุ่น 0 ชั่วโมง  
10 อุบลราชธานี จุดจอดน้ำยืน 0 ชั่วโมง