โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

แอร์อุดร

เส้นทาง : กรุงเทพฯ-บึงกาฬ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (รังสิต) 0 ชั่วโมง  45 นาที
3 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 3 ชั่วโมง  30 นาที
4 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น (บขส.3) 6 ชั่วโมง  45 นาที
5 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 7 ชั่วโมง  45 นาที
6 อุดรธานี จุดจอดโนนสูง 0 ชั่วโมง  
7 อุดรธานี จุดจอดบ้านจั่น 0 ชั่วโมง  
8 อุดรธานี โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ 0 ชั่วโมง  
9 อุดรธานี จุดจอดหน้ากองบิน23 0 ชั่วโมง  
10 อุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0 ชั่วโมง  
11 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 8 ชั่วโมง  
12 หนองคาย จุดจอดตลาดรังษิณา 0 ชั่วโมง  
13 หนองคาย จุดจอดแยกบ้านผือ 0 ชั่วโมง  
14 หนองคาย จุดจอดแยก อ.เพ็ญ 0 ชั่วโมง  
15 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 0 ชั่วโมง  
16 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 0 ชั่วโมง  
17 หนองคาย จุดจอดแยก ม.ขอนแก่น (วิทยาเขตหนองคาย) 0 ชั่วโมง  
18 หนองคาย จุดจอดหน้าโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 0 ชั่วโมง  
19 หนองคาย จุดจอดหน้าโลตัส(บิ๊กเจียง) 0 ชั่วโมง  
20 หนองคาย จุดจอดสี่แยกพญานาค 0 ชั่วโมง  
21 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 10 ชั่วโมง  35 นาที
22 หนองคาย จุดจอดบ้านสีกาย 0 ชั่วโมง  
23 หนองคาย จุดจอดบ้านเดื่อ 0 ชั่วโมง  
24 หนองคาย จุดจอดบ้านหัวหาด 0 ชั่วโมง  
25 หนองคาย จุดจอดบ้านพวก 0 ชั่วโมง  
26 หนองคาย จุดจอดบ้านปากสวย 0 ชั่วโมง  
27 หนองคาย จุดจอดภูเสด็จ 0 ชั่วโมง  
28 หนองคาย จุดจอดบ้านถิ่นดุง 0 ชั่วโมง  
29 หนองคาย จุดจอดบ้านแดนเมือง 0 ชั่วโมง  
30 หนองคาย จุดจอดวัดหลวง 0 ชั่วโมง  
31 หนองคาย จุดจอดปั้ม ป.ต.ท.โพนพิสัย 10 ชั่วโมง  55 นาที
32 หนองคาย จุดจอดบ้านเวิน 0 ชั่วโมง  
33 หนองคาย จุดจอดนิคมดงบัง 0 ชั่วโมง  
34 หนองคาย จุดจอดบ้านโนนสรรค์ 0 ชั่วโมง  
35 หนองคาย จุดจอดบ้านโนนฤาษี 0 ชั่วโมง  
36 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองกุ้ง 0 ชั่วโมง  
37 หนองคาย จุดจอดบ้านน้ำเป 0 ชั่วโมง  
38 หนองคาย จุดจอดแยก นายาง 0 ชั่วโมง  
39 หนองคาย จุดจอดศูนย์วิจัยยางพารา 0 ชั่วโมง  
40 หนองคาย จุดจอดบ้านโป่งสำราญ 0 ชั่วโมง  
41 หนองคาย จุดจอดแยกชุมช้าง 0 ชั่วโมง  
42 หนองคาย จุดจอดท่าม่วง 0 ชั่วโมง  
43 หนองคาย จุดจอดบ้านตาลชุม 0 ชั่วโมง  
44 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองแก้ว 0 ชั่วโมง  
45 หนองคาย จุดจำหน่ายตั๋วรัตนวาปี 0 ชั่วโมง  
46 บึงกาฬ จุดจอดบ้านหนองคอน 0 ชั่วโมง  
47 บึงกาฬ จุดจอดบ้านโพนแพง 0 ชั่วโมง  
48 บึงกาฬ จุดจอดบ้านเปงจาน 0 ชั่วโมง  
49 บึงกาฬ จุดจอดบ้านอาญา 0 ชั่วโมง  
50 บึงกาฬ จุดจอดบ้านต้อน 0 ชั่วโมง  
51 บึงกาฬ จุดจำหน่ายตั๋วปากคาด 0 ชั่วโมง  
52 บึงกาฬ จุดจอดบ้านห้วยก้านเหลือง 0 ชั่วโมง  
53 บึงกาฬ จุดจอดบ้านโคกสะอาด 0 ชั่วโมง  
54 บึงกาฬ จุดจอดบ้านสะง้อ 0 ชั่วโมง  
55 บึงกาฬ จุดจอดบ้านหนองหมู 0 ชั่วโมง  
56 บึงกาฬ จุดจอดบ้านห้วยไม้ซอด 0 ชั่วโมง  
57 บึงกาฬ จุดจอดบ้านหอคำ 0 ชั่วโมง  
58 บึงกาฬ จุดจอดบ้านอาฮง 0 ชั่วโมง  
59 บึงกาฬ จุดจอดบ้านไคสี 0 ชั่วโมง  
60 บึงกาฬ จุดจอดบ้านท่าสะอาด 0 ชั่วโมง  
61 บึงกาฬ จุดจอดบ้านคำหมื่น 0 ชั่วโมง  
62 บึงกาฬ จุดจอดบ้านคำแสน 0 ชั่วโมง  
63 บึงกาฬ จุดจอดบ้านห้วยเซียม 0 ชั่วโมง  
64 บึงกาฬ จุดจอดบ้านดอนยม 0 ชั่วโมง  
65 บึงกาฬ จุดจอดบ้านหนองแวง 0 ชั่วโมง  
66 บึงกาฬ จุดจอดแยกบ้านพันลำ 0 ชั่วโมง  
67 บึงกาฬ จุดจอดภูกระแต 0 ชั่วโมง  
68 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ 12 ชั่วโมง