โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

แอร์อุดร

เส้นทาง : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (รังสิต) 0 ชั่วโมง  45 นาที
3 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 3 ชั่วโมง  30 นาที
4 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น (บขส.3) 6 ชั่วโมง  45 นาที
5 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 7 ชั่วโมง  45 นาที
6 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 9 ชั่วโมง  20 นาที
7 อุดรธานี จุดจอดหนองเม็ก 0 ชั่วโมง  
8 อุดรธานี จุดจอดทุ่งใหญ่ 0 ชั่วโมง  
9 อุดรธานี จุดจอดอ.ทุ่งฝน 0 ชั่วโมง  
10 อุดรธานี จุดจอดดงเย็น 0 ชั่วโมง  
11 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านดุง 0 ชั่วโมง  
12 อุดรธานี จุดจอดบ้านห้วยปลาโด 0 ชั่วโมง  
13 อุดรธานี จุดจอดบ้านดงยาง 0 ชั่วโมง  
14 อุดรธานี จุดจอดบ้านเหล่าอุดม 0 ชั่วโมง  
15 อุดรธานี จุดจอดบ้านปัก(ป้อมตำรวจ) 0 ชั่วโมง  
16 หนองคาย จุดจอดคำปะกั้ง 0 ชั่วโมง  
17 หนองคาย จุดจอดบ้านเซิม 0 ชั่วโมง  
18 หนองคาย จุดจอดบ้านนาฮำ 0 ชั่วโมง  
19 หนองคาย จุดจอด อ.เฝ้าไร่ 11 ชั่วโมง  
20 หนองคาย จุดจอดบ้านทรัพย์เจริญ 0 ชั่วโมง  
21 หนองคาย จุดจอดบ้านโนนยาง 0 ชั่วโมง  
22 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองเม็ก 0 ชั่วโมง  
23 หนองคาย จุดจอดบ้านนาดี 0 ชั่วโมง  
24 หนองคาย จุดจอดบ้านนาอุดม 0 ชั่วโมง  
25 หนองคาย จุดจอดบ้านโนนต้อง 0 ชั่วโมง  
26 หนองคาย จุดจอดบ้านห้วยทราย 0 ชั่วโมง  
27 หนองคาย จุดจอดบ้านโนนภูดิน 0 ชั่วโมง  
28 หนองคาย จุดจอดบ้านไทรงาม 0 ชั่วโมง  
29 หนองคาย จุดจอดบ้านท่าสังคม 0 ชั่วโมง  
30 หนองคาย จุดจอดบ้านโนนชาด 0 ชั่วโมง  
31 บึงกาฬ จุดจอดตลาดโซ่พิสัย 11 ชั่วโมง  25 นาที
32 บึงกาฬ จุดจอด อ.โซ่พิสัย 0 ชั่วโมง  
33 บึงกาฬ จุดจอดบ้านคำแก้ว 0 ชั่วโมง  
34 บึงกาฬ จุดจอดบ้านท่าเรือ 0 ชั่วโมง  
35 บึงกาฬ จุดจอดบ้านท่าศรีชมชื่น 0 ชั่วโมง  
36 บึงกาฬ จุดจอดบ้านหนองหัวช้าง 0 ชั่วโมง  
37 บึงกาฬ จุดจอดดอนหญ้านาง 0 ชั่วโมง  
38 บึงกาฬ จุดจอดบ้านดงเสียด 0 ชั่วโมง  
39 บึงกาฬ จุดจอดบ้านโนน 0 ชั่วโมง  
40 บึงกาฬ จุดจอด อ.พรเจริญ 12 ชั่วโมง  5 นาที
41 บึงกาฬ จุดจอดบ้านพรสวรรค์ 0 ชั่วโมง  
42 บึงกาฬ จุดจอดบ้านปรารถนาดี 0 ชั่วโมง  
43 บึงกาฬ จุดจอดบ้านป่าแฝก 0 ชั่วโมง  
44 บึงกาฬ จุดจอดบ้านโคกสำราญ 0 ชั่วโมง  
45 บึงกาฬ จุดจอดบ้านห้วยลึก 0 ชั่วโมง  
46 บึงกาฬ จุดจอดบ้านโสกก่าม 0 ชั่วโมง  
47 บึงกาฬ จุดจอดบ้านชมพูพร 0 ชั่วโมง  
48 บึงกาฬ จุดจอด อ.ศรีวิไล 12 ชั่วโมง  5 นาที
49 บึงกาฬ จุดจอดบริษัทไทยฮั้ว 0 ชั่วโมง  
50 บึงกาฬ จุดจอดหนองจั่น 0 ชั่วโมง  
51 บึงกาฬ จุดจอดบ้านโคกสะอาด 0 ชั่วโมง  
52 บึงกาฬ จุดจอดบ้านกำแพงเพชร 0 ชั่วโมง  
53 บึงกาฬ จุดจอดบ้านทองสาย 0 ชั่วโมง  
54 บึงกาฬ จุดจอดโนนสมบูรณ์ 0 ชั่วโมง  
55 บึงกาฬ จุดจอดบ้านดอนอุดม 0 ชั่วโมง  
56 บึงกาฬ จุดจอดแยกบ้านหนองนาแซง 0 ชั่วโมง  
57 บึงกาฬ จุดจอดบ้านแสนสำราญ 0 ชั่วโมง  
58 บึงกาฬ จุดจอดบ้านแสนสุข 0 ชั่วโมง  
59 บึงกาฬ จุดจอดบ้านประเสริฐ 0 ชั่วโมง  
60 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ 13 ชั่วโมง