โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

แอร์อุดร

เส้นทาง : พรเจริญ - กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 บึงกาฬ จุดจอด อ.พรเจริญ
2 บึงกาฬ จุดจอด อ.โซ่พิสัย 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 หนองคาย จุดจอด อ.เฝ้าไร่ 1 ชั่วโมง  10 นาที
4 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านดุง 2 ชั่วโมง  
5 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองเม็ก 2 ชั่วโมง  45 นาที
6 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 10 ชั่วโมง  30 นาที