โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

แอร์อุดร

เส้นทาง : เฝ้าไร่ - กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 หนองคาย จุดจอด อ.เฝ้าไร่
2 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านดุง 0 ชั่วโมง  50 นาที
3 อุดรธานี จุดจอดหนองเม็ก 1 ชั่วโมง  35 นาที
4 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 10 ชั่วโมง