โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

แอร์อุดร

เส้นทาง : ปากคาด - กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 บึงกาฬ จุดจอด อ.ปากคาด
2 หนองคาย จุดจำหน่ายตั๋วรัตนวาปี 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 หนองคาย จุดจำหน่ายตั๋วโพนพิสัย 1 ชั่วโมง  
4 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 1 ชั่วโมง  45 นาที
5 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 3 ชั่วโมง  30 นาที
6 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง