โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

แอร์อุดร

เส้นทาง : กรุงเทพ-โพนพิสัย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 8 ชั่วโมง  55 นาที
3 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 9 ชั่วโมง  45 นาที
4 หนองคาย จุดจำหน่ายตั๋วโพนพิสัย 10 ชั่วโมง  15 นาที