โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

แอร์อุดร

เส้นทาง : กรุงเทพ - ปากคาด

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (รังสิต) 0 ชั่วโมง  45 นาที
3 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 3 ชั่วโมง  30 นาที
4 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น (บขส.3) 6 ชั่วโมง  45 นาที
5 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 0 ชั่วโมง  
6 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 0 ชั่วโมง  
7 หนองคาย จุดจำหน่ายตั๋วโพนพิสัย 0 ชั่วโมง  
8 หนองคาย จุดจำหน่ายตั๋วรัตนวาปี 0 ชั่วโมง  
9 บึงกาฬ จุดจอด อ.ปากคาด 0 ชั่วโมง