โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

แอร์อุดร

เส้นทาง : กรุงเทพฯ - พังโคน

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 8 ชั่วโมง  
3 อุดรธานี จุดจอดโนนสูง 0 ชั่วโมง  
4 อุดรธานี จุดจอดบ้านจั่น 0 ชั่วโมง  
5 อุดรธานี โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ 0 ชั่วโมง  
6 อุดรธานี จุดจอดหน้ากองบิน23 0 ชั่วโมง  
7 อุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0 ชั่วโมง  
8 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 8 ชั่วโมง  55 นาที
9 สกลนคร จุดจอด อ.สว่างแดนดิน 11 ชั่วโมง  
10 สกลนคร จุดจอด อ.หนองหาน 0 ชั่วโมง  
11 สกลนคร จุดจอดหนองเม็ก 0 ชั่วโมง  
12 สกลนคร จุดจอดบ้านเชียง 0 ชั่วโมง  
13 สกลนคร จุดจอดหานน้อย 0 ชั่วโมง  
14 อุดรธานี จุดจอด อ.ไชยวาน 0 ชั่วโมง  
15 สกลนคร จุดจอดบ้านยา 0 ชั่วโมง  
16 สกลนคร จุดจอดบ้านค้อ 0 ชั่วโมง  
17 สกลนคร จุดจอดบ้านกุดจิก 12 ชั่วโมง  
18 สกลนคร จุดจอดหนองย่างชิ้น 0 ชั่วโมง  
19 สกลนคร จุดจอดบ้านใต้ 0 ชั่วโมง  
20 สกลนคร จุดจอดไปรษณีย์สว่างแดนดิน 0 ชั่วโมง  
21 สกลนคร จุดจอดบ้านดงสวรรค์ 0 ชั่วโมง  
22 สกลนคร จุดจอดบ้านมูลทราย 0 ชั่วโมง  
23 สกลนคร จุดจอดบ้านพรรณนา 0 ชั่วโมง  
24 สกลนคร จุดจอดบ้านดอนเขือง 0 ชั่วโมง  
25 สกลนคร จุดจอดบ้านผาขาว 0 ชั่วโมง  
26 สกลนคร จุดจอดบ้านม่วงไข่ 0 ชั่วโมง  
27 สกลนคร จุดจอดบ้านม่วงมีชัย 0 ชั่วโมง  
28 สกลนคร จุดจอดบ้านม่วงคำ 0 ชั่วโมง  
29 สกลนคร จุดจอดบ้านคำเจริญ 0 ชั่วโมง  
30 สกลนคร จุดจอดสร้างขลุ่ย 0 ชั่วโมง  
31 สกลนคร ตลาดพังโคน 10 ชั่วโมง  
32 สกลนคร จุดจอด อ.พังโคน 10 ชั่วโมง