โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์

เส้นทาง : คันพระลาน-เขมราฐ-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุบลราชธานี จุดจอดบ้านคันพระลาน
2 อุบลราชธานี จุดจอดปากแซง 0 ชั่วโมง  10 นาที
3 อุบลราชธานี จุดจอด อ.เขมราฐ 0 ชั่วโมง  50 นาที
4 อำนาจเจริญ จุดจอดหนองผือ 1 ชั่วโมง  10 นาที
5 อำนาจเจริญ จุดจอด อ.ประทุมราช 1 ชั่วโมง  30 นาที
6 อำนาจเจริญ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ 2 ชั่วโมง  10 นาที
7 ยโสธร จุดจอด อ.ป่าติ้ว 2 ชั่วโมง  40 นาที
8 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 3 ชั่วโมง  
9 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 7 ชั่วโมง  
10 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 10 ชั่วโมง  30 นาที