โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์

เส้นทาง : กรุงเทพฯ-เขมราฐ-คันพระลาน (เทศกาล)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 0 ชั่วโมง  
3 ยโสธร จุดจอด อ.ป่าติ้ว 0 ชั่วโมง  
4 อำนาจเจริญ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ 0 ชั่วโมง  
5 อำนาจเจริญ จุดจอด อ.ประทุมราช 0 ชั่วโมง  
6 อำนาจเจริญ จุดจอดหนองผือ 0 ชั่วโมง  
7 อุบลราชธานี จุดจอด อ.เขมราฐ 0 ชั่วโมง  
8 อุบลราชธานี จุดจอดปากแซง 0 ชั่วโมง  
9 อุบลราชธานี จุดจอดบ้านคันพระลาน 0 ชั่วโมง