โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

เขมราฐรุ่งเรืองทัวร์

เส้นทาง : ดอนตาล-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 มุกดาหาร จุดจอดดอนตาล
2 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาใหม่ 1 ชั่วโมง  50 นาที
3 ร้อยเอ็ด อ.หนองพอก 2 ชั่วโมง  40 นาที
4 ร้อยเอ็ด จุดจอด อ.โพนทอง 3 ชั่วโมง  50 นาที
5 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 5 ชั่วโมง  35 นาที
6 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 6 ชั่วโมง  5 นาที
7 มหาสารคาม จุดจอด อ.บรบือ 6 ชั่วโมง  35 นาที
8 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 7 ชั่วโมง  5 นาที
9 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 7 ชั่วโมง  45 นาที
10 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 8 ชั่วโมง  25 นาที
11 นครราชสีมา ปากช่อง 8 ชั่วโมง  50 นาที
12 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 9 ชั่วโมง  
13 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 9 ชั่วโมง  30 นาที