โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

บางกอกบัสไลน์

เส้นทาง : กรุงเทพฯ - ทุ่งช้าง (MV)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 แพร่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่ 6 ชั่วโมง  35 นาที
4 น่าน จุดจอดเวียงสา 9 ชั่วโมง  
5 น่าน สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน 9 ชั่วโมง  30 นาที
6 น่าน จุดจอด อ.ท่าวังผา 10 ชั่วโมง  20 นาที
7 น่าน จุดจอด อ.ปัว 10 ชั่วโมง  50 นาที
8 น่าน จุดจอด อ.ทุ่งช้าง 11 ชั่วโมง  30 นาที