โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

บางกอกบัสไลน์

เส้นทาง : กรุงเทพ - เชียงของ (VM)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง  40 นาที
3 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 4 ชั่วโมง  10 นาที
4 แพร่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่ 7 ชั่วโมง  40 นาที
5 แพร่ จุดจอด อ.ร้องกวาง 7 ชั่วโมง  50 นาที
6 แพร่ จุดจอด อ.สอง 8 ชั่วโมง  20 นาที
7 แพร่ จุดจอด อ.งาว 8 ชั่วโมง  50 นาที
8 พะเยา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา 9 ชั่วโมง  25 นาที
9 พะเยา จุดจอด อ.ดอกคำใต้ 9 ชั่วโมง  35 นาที
10 พะเยา จุดจอด อ.จุน 10 ชั่วโมง  
11 พะเยา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เชียงคำ 10 ชั่วโมง  30 นาที
12 เชียงราย จุดจอด อ.เทิง 11 ชั่วโมง  
13 เชียงราย จุดจอด บ้านต้า 12 ชั่วโมง  30 นาที
14 เชียงราย สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เชียงของ 13 ชั่วโมง