โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

บางกอกบัสไลน์

เส้นทาง : กรุงเทพ - เชียงราย ป.2 (VM)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ 0 ชั่วโมง  
4 กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร 0 ชั่วโมง  
5 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 0 ชั่วโมง  
6 ลำปาง จุดจอด อ.เถิน 0 ชั่วโมง  
7 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 0 ชั่วโมง  
8 แพร่ จุดจอด อ.งาว 0 ชั่วโมง  
9 พะเยา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา 0 ชั่วโมง  
10 พะเยา จุดจอด อ.แม่ใจ 0 ชั่วโมง  
11 เชียงราย จุดจอด อ.พาน 0 ชั่วโมง  
12 เชียงราย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย 0 ชั่วโมง