โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

บางกอกบัสไลน์

เส้นทาง : ทุ่งช้าง-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 น่าน จุดจอด อ.ทุ่งช้าง
2 น่าน จุดจอด อ.เชียงกลาง 0 ชั่วโมง  15 นาที
3 น่าน จุดจอด อ.ปัว 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 น่าน จุดจอด อ.ท่าวังผา 0 ชั่วโมง  45 นาที
5 น่าน สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน 2 ชั่วโมง  
6 น่าน จุดจอดเวียงสา 2 ชั่วโมง  30 นาที
7 แพร่ จุดจอด อ.ร้องกวาง 3 ชั่วโมง  15 นาที
8 แพร่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่ 4 ชั่วโมง  
9 กรุงเทพมหานคร สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี 11 ชั่วโมง  30 นาที
10 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 11 ชั่วโมง  50 นาที