โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

บางกอกบัสไลน์

เส้นทาง : กรุงเทพฯ-ทุ่งช้าง(V)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี
2 น่าน สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน 9 ชั่วโมง  30 นาที
3 น่าน จุดจอด อ.ท่าวังผา 10 ชั่วโมง  20 นาที
4 น่าน จุดจอด อ.ปัว 10 ชั่วโมง  50 นาที
5 น่าน จุดจอด อ.ทุ่งช้าง 11 ชั่วโมง  30 นาที