โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

บางกอกบัสไลน์

เส้นทาง : เชียงราย - กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงราย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
2 เชียงราย จุดจอด อ.พาน 2 ชั่วโมง  10 นาที
3 พะเยา จุดจอด อ.แม่ใจ 2 ชั่วโมง  40 นาที
4 พะเยา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา 3 ชั่วโมง  
5 แพร่ จุดจอด อ.งาว 3 ชั่วโมง  20 นาที
6 แพร่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่ 3 ชั่วโมง  40 นาที
7 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 4 ชั่วโมง  
8 นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ 7 ชั่วโมง  44 นาที
9 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 11 ชั่วโมง  40 นาที
10 กรุงเทพมหานคร สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี 12 ชั่วโมง