โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

บุษราคัมทัวร์

เส้นทาง : ปากแซง-กทม(ท)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุบลราชธานี ปากแซง
2 อุบลราชธานี จุดจอดบ้านบก 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 อุบลราชธานี จุดจอดบ้านไทรงาม 0 ชั่วโมง  40 นาที
4 อุบลราชธานี จุดจอดบ้านโนนนารี 0 ชั่วโมง  50 นาที
5 อุบลราชธานี จุดจอด อ.เขมราฐ 1 ชั่วโมง  10 นาที
6 อุบลราชธานี จุดจอด อ.หนองผือ 1 ชั่วโมง  40 นาที
7 อำนาจเจริญ จุดจอด อ.ปทุมราชวงศา 2 ชั่วโมง  
8 อำนาจเจริญ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ 3 ชั่วโมง  
9 ยโสธร จุดจอด อ.ป่าติ้ว 3 ชั่วโมง  30 นาที
10 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 3 ชั่วโมง  50 นาที
11 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 11 ชั่วโมง  40 นาที