โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

บุษราคัมทัวร์

เส้นทาง : กทม-แม่สาย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร สำนักงานษุษราคัมทัวร์ (รังสิต) ถัดจากแม็คโคร 300 ม. 0 ชั่วโมง  50 นาที
3 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (รังสิต) 1 ชั่วโมง  
4 กรุงเทพมหานคร นวนคร 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 พะเยา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา 10 ชั่วโมง  45 นาที
6 พะเยา จุดจอด อ.แม่ใจ 11 ชั่วโมง  20 นาที
7 เชียงราย สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พาน 11 ชั่วโมง  40 นาที
8 เชียงราย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย 12 ชั่วโมง  20 นาที
9 เชียงราย จุดจอดบ้านดู่ 12 ชั่วโมง  35 นาที
10 เชียงราย จุดจอดแม่ฟ้าหลวง 12 ชั่วโมง  45 นาที
11 เชียงราย จุดจอด อ.แม่จัน 13 ชั่วโมง  5 นาที
12 เชียงราย จุดจอดห้วยไคร้ 13 ชั่วโมง  20 นาที
13 เชียงราย สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย 13 ชั่วโมง  35 นาที