โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

บุษราคัมทัวร์

เส้นทาง : แม่สาย-กทม(ท)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงราย จุดจอดตลาดแม่สาย
2 เชียงราย สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย 0 ชั่วโมง  
3 เชียงราย จุดจอดห้วยไคร้ 0 ชั่วโมง  20 นาที
4 เชียงราย จุดจอด อ.แม่จัน 0 ชั่วโมง  45 นาที
5 เชียงราย จุดจอดแม่ฟ้าหลวง 1 ชั่วโมง  
6 เชียงราย จุดจอดบ้านดู่ 1 ชั่วโมง  10 นาที
7 เชียงราย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย 1 ชั่วโมง  35 นาที
8 เชียงราย จุดจอด อ.พาน 2 ชั่วโมง  15 นาที
9 พะเยา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา 3 ชั่วโมง  15 นาที
10 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 14 ชั่วโมง  15 นาที