โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

บุษราคัมทัวร์

เส้นทาง : กทม-บ้านท่าตอน

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร สำนักงานบุษราคัมทัวร์ (รังสิต) 0 ชั่วโมง  50 นาที
3 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (รังสิต) 1 ชั่วโมง  
4 กรุงเทพมหานคร นวนคร 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ 3 ชั่วโมง  40 นาที
6 กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร 5 ชั่วโมง  30 นาที
7 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 6 ชั่วโมง  40 นาที
8 ลำปาง จุดจอด อ.เถิน 8 ชั่วโมง  
9 ลำปาง จุดจอดสี่แยกลำปาง-เชียงใหม่ 9 ชั่วโมง  
10 ลำปาง จุดจอด อ.ห้างฉัตร 9 ชั่วโมง  15 นาที
11 ลำพูน จุดจอดดอยติ 9 ชั่วโมง  40 นาที
12 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 10 ชั่วโมง  15 นาที
13 เชียงใหม่ จุดจอด อ.เชียงดาว 11 ชั่วโมง  30 นาที
14 เชียงใหม่ จุดจอดไชยปราการ 0 ชั่วโมง  
15 เชียงใหม่ จุดจอด อ.ฝาง 12 ชั่วโมง  
16 เชียงใหม่ จุดจอด บ้านท่าตอน 12 ชั่วโมง  30 นาที