โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

บุษราคัมทัวร์

เส้นทาง : บ้านท่าตอน-กทม(ท)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ จุดจอด บ้านท่าตอน
2 เชียงใหม่ จุดจอด อ.ฝาง 0 ชั่วโมง  
3 เชียงใหม่ จุดจอดไชยปราการ 0 ชั่วโมง  
4 เชียงใหม่ จุดจอด อ.เชียงดาว 0 ชั่วโมง  
5 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 0 ชั่วโมง  
6 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 12 ชั่วโมง  30 นาที