โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

บุษราคัมทัวร์

เส้นทาง : บ้านท่าตอน-กทม(ท)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ จุดจอด บ้านท่าตอน
2 เชียงใหม่ จุดจอด แม่อาย 0 ชั่วโมง  10 นาที
3 เชียงใหม่ จุดจอด อ.ฝาง 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 เชียงใหม่ จุดจอด แม่ข่า 0 ชั่วโมง  45 นาที
5 เชียงใหม่ จุดจอดไชยปราการ 1 ชั่วโมง  
6 เชียงใหม่ จุดจอด อ.เชียงดาว 2 ชั่วโมง  30 นาที
7 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 12 ชั่วโมง  30 นาที