โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

บุษราคัมทัวร์

เส้นทาง : กทม-เชียงของ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร สำนักงานษุษราคัมทัวร์ (รังสิต) ถัดจากแม็คโคร 300 ม. 0 ชั่วโมง  50 นาที
3 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (รังสิต) 1 ชั่วโมง  
4 นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ 0 ชั่วโมง  
5 พิษณุโลก พิษณุโลก 0 ชั่วโมง  
6 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 0 ชั่วโมง  
7 แพร่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่ 0 ชั่วโมง  
8 แพร่ จุดจอด อ.ร้องกวาง 0 ชั่วโมง  
9 แพร่ จุดจอดแยก อ.สอง 0 ชั่วโมง  
10 แพร่ อ.สอง 0 ชั่วโมง  
11 ลำปาง จุดจอด อ.งาว 0 ชั่วโมง  
12 พะเยา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา 0 ชั่วโมง  
13 พะเยา จุดจอด อ.ดอกคำใต้ 0 ชั่วโมง  
14 พะเยา จุดจอด อ.จุน 0 ชั่วโมง  
15 พะเยา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เชียงคำ 0 ชั่วโมง  
16 เชียงราย สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เทิง 0 ชั่วโมง  
17 เชียงราย สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เชียงของ 0 ชั่วโมง