โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

บุษราคัมทัวร์

เส้นทาง : สร้างคอม-อุดร-กทม

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุดรธานี จุดจอด อ.สร้างคอม
2 อุดรธานี จุดจอดบ้านโคก 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 อุดรธานี จุดจอด อ.เพ็ญ 1 ชั่วโมง  
4 อุดรธานี จุดจอดบ้านธาตุ 1 ชั่วโมง  10 นาที
5 อุดรธานี จุดจอดบ้านน้ำสวย 1 ชั่วโมง  20 นาที
6 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 1 ชั่วโมง  50 นาที
7 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 5 ชั่วโมง  50 นาที
8 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 10 ชั่วโมง  50 นาที